Houdbaarheidsdatum

Op de verpakking van producten en levensmiddelen kunnen twee soorten houdbaarheidsdata staan of geen houdbaarheidsdatum:

  1. Tenminste Houdbaar Tot (THT)
  2. Te Gebruiken Tot (TGT)
  3. Geen houdbaarheidsdatum

Tenminste Houdbaar Tot

Ten minste Houdbaar Tot (THT) geeft aan tot en met wanneer de producent of verkoper de deugdelijkheid en kwaliteit van het levensmiddel of product garandeert.

Wat als de houdbaarheidsdatum is verlopen?

Een verkoper mag het product zolang het zijn normale eigenschappen behoudt blijven verkopen zonder hierbij de Warenwet te overtreden. Onder normale eigenschappen wordt bijvoorbeeld de kleur, geur, smaak bedoeld en natuurlijk dat het niet bedorven of schadelijk voor de gezondheid is.

THT en ongekoelde producten

Bij ongekoelde producten zoals koffie geldt dat de THT datum vooral geldt voor de kwaliteitseisen van het product. Hierbij geldt dat dus de smaak, geur en kleur kwalitatief minder kunnen zijn dan wanneer de THT datum niet overschreden was. Als je deze producten na verlopen van de datum wilt gebruiken dien je deze aan een organoleptische beoordeling (kijken, ruiken en proeven) te onderwerpen.

THT en gekoelde producten

Bij gekoelde producten geldt vaak dat deze bederfelijk zijn en een risico voor de gezondheid op leveren na overschrijding van de datum. Voor gekoelde levensmiddelen geldt daarom dat de THT datum de uiterste verkoopdatum is.

THT en eieren

Eieren vormen een uitzondering op bovenstaande regels. De THT datum van eieren is maximaal 28 dagen na de legdatum. Daarbij geldt dat eieren uiterlijk 21 dagen na de legdatum verkocht mogen worden. Dat betekent dus dat eieren altijd 7 dagen voor de THT datum verkocht moeten worden.

Te Gebruiken Tot

Te Gebruiken Tot (TGT) wordt in twee specifieke gevallen gebruikt ter vervanging van Tenminste Houdbaar Tot (THT):

  1. Het product of levensmiddel dient tussen de 0 °C en 6 °C bewaard te worden.
  2. Het product of levensmiddel is niet langer dan 5 dagen houdbaar.

Te Gebruiken Tot wordt dus gebruikt voor zeer bederfelijke levensmiddelen die een risico voor de gezondheid opleveren. Denk hierbij aan verse vis, verse kip, vers vlees en vers gesneden groente.

TGT en verlengen

De fabrikant stelt de TGT datum vast en deze mag niet door de verkoper verlengd worden.

TGT en bewaarinstructie

Naast de TGT datum dient er een bewaarinstructie op het etiket van het product of levensmiddel te staan. Deze dient opgevolgd te worden om het product daadwerkelijk te kunnen bewaren tot de uiterste datum.

TGT en uiterste verkoopdatum

De TGT datum geldt als een tot en met datum, dus op de dag dat het product of levensmiddel verloopt mag het nog verkocht worden. Na verlopen van de TGT datum mag het product niet meer verkocht worden. Verkoop na verlopen van de TGT datum is in overtreding met de Warenwet.

Geen Houdbaarheidsdatum

Er zijn ook producten waarvoor geen houdbaarheidsdatum verplicht is. Dit zijn producten waarvan je zelf eenvoudig kunt vaststellen (ruiken, zien, proeven) of deze bedorven zijn.

Voorbeelden van producten zonder houdbaarheidsdatum zijn:

  • Vers fruit
  • Vers brood
  • Azijn
  • Keukenzout

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit